Ponuka práce

  • 14. 9. 2022

V Kancelárii RRZ ponúkame pracovné miesto analytikom a analytičkám na:

Makroekonomické analýzy a prognózy

Čo budete mať vo svojej náplni práce:
• makroekonomické prognózy (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé)
• nowcasting základných makroekonomických indikátorov
• tvorba a udržiavanie makroekonomických modelov
• analýza prierezových dát a časových radov v oblasti verejných financií
• vytvorenie a udržiavanie databázy
• vypracovanie správ a analytických štúdií

Fiškálne analýzy

Čo budete mať vo svojej náplni práce:
• Monitorovanie a analýza vývoja verejných financií (vývoj deficitu a dlhu)
• Makro-fiškálne analýzy, fiškálny impulz, štrukturálne saldo
• Vyhodnocovanie plnenia fiškálnych pravidiel: dlhová brzda
• Spolupráca pri odhadovaní hospodárenia verejnej správy v priebehu roka – Rozpočtový semafor (rozpočtový nowcasting)
• Príprava základného scenára verejných financií na obdobie najbližších 50-80 rokov
• Príprava kľúčových materiálov RRZ, ako napríklad hodnotenie rozpočtu verejnej správy, správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií a správa o dodržiavaní pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a fiškálnej transparentnosti
• Príprava úplne nového materiálu „Správa o fiškálnom zdraví Slovenskej republiky“
• Monitorovanie a analýza vládnych sektorov, ako sú napr. obce, zdravotníctvo, štátne podniky alebo fondy EÚ
• Analýza čistého bohatstva Slovenskej republiky

Analýzu dlhodobej udržateľnosti

Čo budete mať vo svojej náplni práce:
• Kvantifikácia dlhodobej udržateľnosti verejných financií, najmä s ohľadom na starnutie obyvateľstva Slovenska
• Tvorba rôznych demografických scenárov v kontexte dlhodobých vplyvov na verejné financie
• Príprava projekcií príjmov a výdavkov verejných financií v horizonte 50 a viac rokov, najmä v dôchodkovom systéme, zdravotníctve, dlhodobej starostlivosti, školstve, nezamestnanosti a ďalších oblastiach verejnej správy.
• Kvantifikácia dopadov legislatívnych zmien v dlhodobom horizonte nielen z pohľadu vplyvu na verejné financie ale aj vplyvu na domácnosti; medzigeneračné a vnútrogeneračné transfery; spolupráca a prepojenie na makroekonomické analýzy a mikrosimulačné modely.

Požiadavky na zamestnanca (spoločné pre všetky pozície)
Vzdelanie v odbore ekonómia, matematika, financie

Jazykové znalosti: Slovenský jazyk – Expert (C2) Anglický jazyk – Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti
Microsoft Office – pokročilý
Základná znalosť aspoň jedného zo softvérov Stata / R / EViews / Matlab

Ponúkame tieto zamestnanecké výhody, benefity

  • Možnosť ďalšieho vzdelávania v najlepších zahraničných inštitúciách
  • Flexibilný pracovný čas (vrátene možnosti práce na homeoffice)
  • Teambuildingové aktivity
  • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
  • Sick days
  • Rekreačné poukazy
  • Príspevok na III. pilier
  • Vysoko motivačné bonusy naviazané striktne na plnenie úloh, ktoré posúvajú fungovanie inštitúcie dopredu

Mzdové podmienky (brutto)

Od 1 500 eur/mesiac (junior/ka), od 1 800 eur/mesiac (senior/ka); konkrétna výška základnej mzdy bude stanovená v závislosti od skúseností a kvalít uchádzača. Po skúšobnej dobe dochádza k zvýšeniu mzdy; finančné bonusy pri splnení cieľov.

Informácie o výberovom konaní
Sme verejná inštitúcia, ale nečakajte zašívareň. Budete mať jasné a konkrétne úlohy, za ktoré budete zodpovedať. Ak vymyslíte alebo zrealizujete niečo, čo našu
inštitúciu posunie výrazne dopredu, môžete očakávať náležitú odmenu. Sme malý ale agilný tím, preto je dôležité, aby všetky kolieska do seba zapadali.

O nás

Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytickýchnástrojov by RRZ mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre národnú radu.

Naše úlohy pokrývajú analýzu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Každoročne vypracúvame Správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Správa hľadá odpoveď na otázku, do akej miery sa prenášajú finančné bremená na budúce generácie.

Pozeráme sa na desaťročia dopredu, najmä na starnutie populácie a jeho vplyvy na budúce príjmy a výdavky štátu, možné šoky do ekonomiky z dôvodu kríz, vplyvy zmien v ekono- mike ako je napr. automatizácia, dopady klimatických zmien a pod.

Informujeme o možných rizikách spojených s rozpočtom verejných financií a rozpočtovými cieľmi, predstavujeme alternatívne scenáre možnej hospodárskej politiky, najmä vo väzbe na ekonomický vývoj (koncepty produkčnej medzery, fiškálneho stimulu, optimálna kon- solidácia).

Toho súčasťou je aj analýza a prognózovanie ekonomického vývoja, daní a odvodov. RRZ je členov nezávislých výborov pre makroekonomické prognózy a Výboru pre daňové prog- nózy na Ministerstve financií.

Vypracovávame stanoviská k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady, ako napr. návrhy na zmenu daní, dôchodkového systému (strop na dôchodkový vek), reformy sociálneho zabezpečenia alebo zdravotníctva. Stanoviská skúmajú najmä vplyvy na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, dôsledky na rozpočet a distribučné vplyvy na domácnosti.

Čo viete dosiahnuť prácou u nás

• Môžete ovplyvniť názor na to, ako by mala vyzerať hospodárska politika vlády, napr. kedy by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, ako dlho a v akej miere je v kríze dobré ekonomiku stimulovať a kedy už nie.
• Ako člen príslušného výboru MFSR môžete viesť odbornú diskusiu s ďalšími analytikmi zo súkromnej a verejnej sféry, čím prispejete k vytvoreniu realistických predpokladov pre zostavenie rozpočtu.
• Môžete aktívne participovať na skvalitňovaní diskusie v medzinárodnom meradle, na- jmä prostredníctvom pravidelných stretnutí s ratingovými agentúrami, Európskou komisiou, MMF, OECD.
• Budete spolupracovať s analytikmi iných fiškálnych rád po celom svete, napríklad v sieti nezávislých fiškálnych inštitúcií EUIFIS.eu.
• Môžete nielen monitorovať verejné financie, ale aj podávať návrhy na zlepšovanie transparentnosti vo verejných financiách.

V prípade záujmu o prácu v KRRZ pošlite prosím svoj životopis e-mailom na adresu: kariera@rrz.sk.