Dlhová brzda

+

Čo je dlhová brzda?

+

Prečo vznikla dlhová brzda?

+

Majú ju aj iné krajiny?

+

Čo znamená pre občanov, keď vláda čelí sankciám?

+

Robí vláda niečo preto, aby dlh znížila?

+

Prečo bol horný limit dlhu stanovený na úroveň 50 % HDP (dočasne na 60 % HDP)?

+

Existujú nejaké sankcie?

+

Existujú nejaké výnimky, kedy sa sankcie neuplatňujú?

+

Kedy sa zverejňujú údaje potrebné pre hodnotenie plnenia dlhovej brzdy?

+

Vláda navrhuje upraviť dlhovú brzdu, je to opodstatnené?

Interaktívny vývoj hrubého dlhu a uplatňovaných sankcií

Legenda

Uplatňované sankcie k

Zobrazovaná hodnota dlhu a uplatňované sankcie nemusia zodpovedať vybratej hodnote v grafe, keďže sankcie sa uplatňujú podľa poslednej notifikácie dlhu, a nie podľa definitívnej hodnoty dlhu. Definitívna hodnota dlhu totiž môže byť oznámená aj o niekoľko rokov neskôr.
50 %51 %52 %53 %54 %55 %56 %57 %58 %59 %60 %61 %62 %
            
                   
         

1.

50–53 % HDP

+

Návrh opatrení na zníženie dlhu

Od:

Do:

2.

53–55 % HDP

+

Zmrazenie platov členov vlády

Od:

Do:

3.

55–57 % HDP

+

Zmrazenie / pokles výdavkov rozpočtu

Od:

Do:

4.

57–60 % HDP

+

Vyrovnaný / prebytkový rozpočet

Od:

Do:

5.

≥60 % HDP

+

Hlasovanie o vyslovení dôvery vláde

Od:

Do:

Hodnotenie dlhu podľa RRZ