Hľadáme nových kolegov

  • 27. 6. 2021

Čo viete dosiahnuť prácou u nás:

Môžete ovplyvniť názor na to, ako by mala vyzerať hospodárska politika vlády, napr. kedy by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, ako dlho a v akej miere je v kríze dobré ekonomiku stimulovať a kedy už nie.
Ako člen príslušného výboru MFSR môžete viesť odbornú diskusiu s ďalšími analytikmi zo súkromnej a verejnej sféry, čím prispejete k vytvoreniu realistických predpokladov pre zostavenie rozpočtu.
Môžete aktívne participovať na skvalitňovaní diskusie v medzinárodnom meradle, najmä prostredníctvom pravidelných stretnutí s ratingovými agentúrami, Európskou komisiou, MMF, OECD
Budete spolupracovať s analytikmi iných fiškálnych rád po celom svete, napríklad v sieti nezávislých fiškálnych inštitúcií EUIFIS.eu
Môžete nielen monitorovať verejné financie, ale aj podávať návrhy na zlepšovanie transparentnosti vo verejných financiách

V Kancelárii RRZ ponúkame pracovné miesta:

Analytik/Analytička – Makroekonomické analýzy a prognózy

Čo budete mať vo svojej náplni práce:

Makroekonomické analýzy a prognózy
– makroekonomické prognózy (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé)
– nowcasting základných makroekonomických indikátorov
– tvorba a udržiavanie makroekonomických modelov
– analýza prierezových dát a časových radov v oblasti verejných financií
– vytvorenie a udržiavanie databázy
– vypracovanie správ a analytických štúdií

Analytik/Analytička verejných financií – Fiškálne analýzy

Čo budete mať vo svojej náplni práce:

– Monitorovanie a analýza vývoja verejných financií (vývoj deficitu a dlhu)
– Makro-fiškálne analýzy, fiškálny impulz, štrukturálne saldo
– Vyhodnocovanie plnenia fiškálnych pravidiel: dlhová brzda
– Spolupráca pri odhadovaní hospodárenia verejnej správy v priebehu roka – Rozpočtový semafor (rozpočtový nowcasting)
– Príprava základného scenára verejných financií na obdobie najbližších 50-80 rokov
– Príprava kľúčových materiálov RRZ, ako napríklad hodnotenie rozpočtu verejnej správy, správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií a správa o dodržiavaní pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a fiškálnej transparentnosti
– Príprava úplne nového materiálu „Správa o fiškálnom zdraví Slovenskej republiky“
– Monitorovanie a analýza vládnych sektorov, ako sú napr. obce, zdravotníctvo, štátne podniky alebo fondy EÚ
– Analýza čistého bohatstva Slovenskej republiky

Analytik/Analytička verejných financií – Daňové prognózy a rozpočtový semafor

Čo budete mať vo svojej náplni práce:

– Monitorovanie a analýza vývoja verejných financií (vývoj deficitu a dlhu)
– Odhadovanie hospodárenia verejnej správy v priebehu roka – Rozpočtový semafor (rozpočtový nowcasting)
– Prognóza daňových a odvodových príjmov verejnej správy
– Kvantifikácia dopadov legislatívnych zmien na dane a odvody
– Analýzy v oblasti daní a odvodov, napr. zdaňovacia kapacita, zavádzanie nových typov daní, odhad Lafferovej krivky
– Príprava kľúčových materiálov RRZ, ako napríklad hodnotenie rozpočtu verejnej správy, správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
– Monitorovanie a analýza vládnych sektorov, ako sú napr. obce, zdravotníctvo, štátne podniky alebo fondy EÚ
– Hodnotenie existujúcej metodológie a používaných analytických konceptov

Požiadavky na zamestnanca (spoločné pre všetky pozície)
Vzdelanie v odbore ekonómia, matematika, financie
Jazykové znalosti – Slovenský jazyk – Expert (C2) a Anglický jazyk – Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti
Microsoft Office – pokročilý
Základná znalosť aspoň jedného zo softvérov Stata / R / EViews / Matlab
Ekonometria – základy

Ponúkame tieto zamestnanecké výhody, benefity
Možnosť ďalšieho vzdelávania v najlepších zahraničných inštitúciách
Flexibilný pracovný čas (vrátene možnosti práce na homeoffice)
Teambuildingové aktivity
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
Sick days
Rekreačné poukazy
Príspevok na III. pilier
Vysoko motivačné bonusy naviazané striktne na plnenie úloh, ktoré posúvajú fungovanie inštitúcie dopredu

Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 500 EUR/mesiac; konkrétna výška základnej mzdy bude stanovená v závislosti od skúseností a kvalít uchádzača; po skúšobnej dobe dochádza k zvýšeniu mzdy; finančné bonusy pri splnení cieľov.

Informácie o výberovom konaní
Sme verejná inštitúcia, ale nečakajte zašívareň. Budete mať jasné a konkrétne úlohy, za ktoré budete zodpovedať. Ak vymyslíte alebo zrealizujete niečo, čo našu inštitúciu posunie výrazne dopredu, môžete očakávať náležitú odmenu. Sme malý ale agilný tím, preto je dôležité, aby všetky kolieska do seba zapadali.

Veríme, že Vás niektorá z našich ponúk zaujala.
Ak sa tak stalo, pošlite prosím svoj životopis e-mailom na adresu: kariera@rrz.sk