Kalkulačka dôchodkového veku

Vypočítajte si, kedy môžete ísť do starobného dôchodku

Jednou zo základných podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok je dovŕšenie dôchodkového veku. Podľa súčasnej legislatívy bude pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr ich dôchodkový vek určený v nadväznosti na vývoj dĺžky života v starobe. Vývoj dĺžky života v ďalekej budúcnosti oplýva neistotou. Odhad dôchodkového veku je preto vytvorený berúc do úvahy rôzne scenáre vývoja budúcej dĺžky života: 

- dĺžka života v starobe bude rásť podľa súčasných očakávaní demografov
- dĺžka života v starobe bude rásť rýchlejšie, než sa dnes predpokladá
- d
ĺžka života v starobe bude rásť pomalšie, než sa dnes predpokladá
- d
ĺžka života v starobe ostane na dnešnej úrovni
- dĺžka života v starobe sa bude skracovať 

Čo nájdete v aplikácii?

- odhad vášho dôchodkového veku na základe budúceho vývoja dĺžky života, za predpokladu zachovania súčasnej legislatívy
- odhad vývoja pravdepodobnosti dožitia sa dôchodkového veku na základe roku narodenia a pohlavia
- odhad vývoja priemerného počtu rokov života na dôchodku, na základe roku narodenia a pohlavia. 

Upozornenie 

Výpočty sú informatívne. Presný dôchodkový vek bude určený v budúcnosti na základe údajov zverejnených ŠÚ SR. Výpočet je realizovaný na základe prognózy RRZ vychádzajúcej z údajov Štatistického úradu SR a demografických projekcií Európskej komisie (EuroPOP2023).  

Zníženie dôchodkového veku za výchovu detí sa zohľadňuje iba jednému rodičovi, prednostne ženám. Prezentované kalkulácie sú pre jednoduchosť vytvorené iba pre prípady, kedy je dôchodkový vek znížený žene.

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú (§ 274 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.). 

Vypočítajte si, kedy môžete ísť do starobného dôchodku 

Jednou zo základných podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok je dovŕšenie dôchodkového veku. Podľa súčasnej legislatívy bude pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr ich dôchodkový vek určený v nadväznosti na vývoj dĺžky života v starobe. Vývoj dĺžky života v ďalekej budúcnosti oplýva neistotou. Odhad dôchodkového veku je preto vytvorený berúc do úvahy rôzne scenáre vývoja budúcej dĺžky života: 

- dĺžka života v starobe bude rásť podľa súčasných očakávaní demografov
- dĺžka života v starobe bude rásť rýchlejšie, než sa dnes predpokladá
- d
ĺžka života v starobe bude rásť pomalšie, než sa dnes predpokladá
- d
ĺžka života v starobe ostane na dnešnej úrovni
- dĺžka života v starobe sa bude skracovať 

Čo nájdete v aplikácii? 

  • Odhad vášho dôchodkového veku na základe budúceho vývoja dĺžky života, za predpokladu zachovania súčasnej legislatívy. 
  • Odhad vývoja pravdepodobnosti dožitia sa dôchodkového veku na základe roku narodenia a pohlavia. 
  • Odhad vývoja priemerného počtu rokov života na dôchodku, na základe roku narodenia a pohlavia. 

Upozornenie 

Výpočty sú informatívne. Presný dôchodkový vek bude určený v budúcnosti na základe údajov zverejnených ŠÚ SR. Výpočet je realizovaný na základe prognózy RRZ vychádzajúcej z údajov Štatistického úradu SR a demografických projekcií Európskej komisie (EuroPOP2023).  

Zníženie dôchodkového veku za výchovu detí sa zohľadňuje iba jednému rodičovi, prednostne ženám. Prezentované kalkulácie sú pre jednoduchosť vytvorené iba pre prípady, kedy je dôchodkový vek znížený žene.

Zníženie dôchodkového veku za výchovu detí sa zohľadňuje iba jednému rodičovi, prednostne ženám. Prezentované kalkulácie sú pre jednoduchosť vytvorené iba pre prípady, kedy je dôchodkový vek znížený žene.

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú (§ 274 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.).