Názov dokumentu

Faktúra č. 094/2022 za objednávka č. 15 (pevné disky)

Dodávateľ

smartCAD s.r.o.
IČO: 44 743 289

Popis

Faktúra za objednávku matlab diskov na základe výsledkov verejného obstarávania zo dňa 15.3.2022 s predmetom zákazky „Rozšírenie diskovej kapacity servera“.

Číslo dokumentu

F/2022/094

Kategória

Faktúry

Dátum účinnosti

31. 3. 2022

Dátum zverejnenia

4. 4. 2022

Dátum uzavretia

28. 3. 2022

Platnosť do

12. 4. 2022

Cena:
1 620,00 €