Názov dokumentu

Faktúra č. 227/2021 za objednávku č. 44 (občerstvenie na rokovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť)

Dodávateľ

Jana Černá
IČO: 32212721

Zhrnutie

Faktúra za poskytnuté občerstvenie na zasadnutie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Číslo dokumentu

F/2020/130

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

24. 6. 2020

Dátum účinnosti

26. 6. 2020

Dátum zverejnenia

2. 7. 2020

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
22,80 €