Názov dokumentu

Faktúra č. 064/2022 (CBC Slovakia s.r.o.)

Dodávateľ

CBC Slovakia, s.r.o.
IČO: 44773293

Zhrnutie

Faktúra za počet vytlačených strán.

Číslo dokumentu

F/2022/064

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

2. 3. 2022

Dátum účinnosti

2. 3. 2022

Dátum zverejnenia

2. 3. 2022

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
61,75 €