Názov dokumentu

Faktúra č. 106/2021 a 122/2021 (poplatok za vypracovanie správy pre účey auditu)