Názov dokumentu

Faktúra č. 249/2022 za objednávku č. 42 (vizitky M. Šuster)

Dodávateľ

Copygraf s.r.o. (FaxCopy a.s.)
IČO: 35 729 040

Zhrnutie

Objednávka vizitiek pre nastávajúceho člena RRZ M. Šustera.

Číslo dokumentu

F/2022/249

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

4. 7. 2022

Dátum účinnosti

4. 7. 2022

Dátum zverejnenia

15. 7. 2022

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
18,65 €