Názov dokumentu

Faktúra č. 504/2021 za objednávku č. 86 (školenie Smart People)