Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Easy Software s.r.o
Jugoslávských partyzánů 736/34, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Česká Republika
IČO: 26426269

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2017/198

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20171027

Dátum uzavretia

20171009

Platnosť do

-

Cena:
709,88 €