Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Easy Software s.r.o
Jugoslávských partyzánů 736/34, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Česká Republika
IČO: 26426269

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/198

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20171009

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20171027

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
709,88 €