Názov dokumentu

Objednávka č. 02/2022 (preklad do anglického jazyka)

Dodávateľ

Entrans s r.o.
IČO: 35868180

Zhrnutie

Cena uvedená na objednávke sa odvíjala od cenovej ponuky prekladateľa na počet normostrán, ktorý je orientačný, fakturovaný bol reálny počet preložených strán.

Číslo dokumentu

O/2022/02

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

12. 1. 2022

Dátum účinnosti

12. 1. 2022

Dátum zverejnenia

12. 1. 2022

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
168,00 €