Názov dokumentu

Objednávka č. 15/2022 (pevné disky)

Dodávateľ

smartCAD s.r.o.
IČO: 44 743 289

Zhrnutie

Objednávka matlab diskov na základe výsledkov verejného obstarávania zo dňa 15.3.2022 s predmetom zákazky „Rozšírenie diskovej kapacity servera“.

Číslo dokumentu

O/2022/15

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

24. 3. 2022

Dátum účinnosti

24. 3. 2022

Dátum zverejnenia

29. 3. 2022

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
1 620,00 €