Názov dokumentu

Leasingová zmluva č. KRRZ/Z/2021-02

Dodávateľ

ARVAL SLOVAKIA, s. r. o.
IČO: 35890487

Zhrnutie

Leasingová zmluva na automobilové vozidlo člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť č. KRRZ/Z/2021-02 uzavretá podľa § 630 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2021-02

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

31. 12. 2021

Dátum účinnosti

1. 1. 2022

Dátum zverejnenia

31. 12. 2021

Kategória

Zmluva

Suma (bez DPH):
52 649,00 €