Názov dokumentu

Dodatok č. 01 k Zmluve o nájme (Národná banka Slovenska)

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
IČO: 30844789

Popis

Dodatok č.01 k Zmluve o nebytových priestorov uzatvorenej dňa 26.09.2012.

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2015-18

Kategória

Zmluva

Dátum účinnosti

2. 12. 2015

Dátum zverejnenia

1. 12. 2015

Dátum uzavretia

30. 11. 2015

Platnosť do

-

Cena:
12 249,60 €