Názov dokumentu

Dodatok č. 01 k Zmluve o nájme (Národná banka Slovenska)

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
IČO: 30844789

Zhrnutie

Dodatok č.01 k Zmluve o nebytových priestorov uzatvorenej dňa 26.09.2012.

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2015-18

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

30. 11. 2015

Dátum účinnosti

2. 12. 2015

Dátum zverejnenia

1. 12. 2015

Kategória

Zmluva

Suma (bez DPH):
12 249,60 €