Názov dokumentu

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP

Dodávateľ

GAJOS, s.r.o.
IČO: 36376981

Popis

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Cena za plnenie predmetu zmluvy je 156,00 – € za štvrťrok bez DPH.

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2020-24

Kategória

Zmluva

Dátum účinnosti

1. 1. 2021

Dátum zverejnenia

11. 6. 2018

Dátum uzavretia

11. 6. 2018

Platnosť do

31. 12. 2022

Cena:
1 248,00 €