Názov dokumentu

Zmluva č. KRRZ/Z/2021/13: Dodatok č. 02 k zmluve č. KRRZ/Z/2018-01

Dodávateľ

Jana Černá
IČO: 32212721

Zhrnutie

Dodatok č.2. k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2021-13

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

15. 10. 2021

Dátum účinnosti

3. 10. 2020

Dátum zverejnenia

15. 10. 2021

Kategória

Zmluva