Názov dokumentu

Zmluva č. KRRZ/Z/2021/24: Dodatok č. 03 k zmluve č. KRRZ/Z/2018-01

Dodávateľ

Jana Černá
IČO: 32212721

Zhrnutie

Dodatok č.3. k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2021-24

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

21. 12. 2021

Dátum účinnosti

1. 1. 2022

Dátum zverejnenia

21. 12. 2021

Kategória

Zmluva