Contact

Kontaktujte nás
  • [javascript protected email address]
Disclosure of information in accordance with Act no. 211/2000 Coll. (Freedom of Information Act)
info@rrz.sk
Interest in a job
kariera@rrz.sk
Comments on the studies
metodologia@rrz.sk
Requests of parliamentary groups for an opinion
sekretariat@rrz.sk

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať:

Vyplňte, prosím, formulár a stlačte "Odoslať".

Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Prosím súhlaste so spracovním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Council for Budget Responsibility
HubHub, Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
(National Bank of Slovakia building)
VAT Number: SK2023552652
Štatutárny zástupca:
Ing. Viktor Novysedlák

Kancelária Rady je v zmysle Čl. 3 ods. 7 ústavného zákona č. 493/2011 Z. Z. O rozpočtovej zodpovednosti právnická osoba, ktorá vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ (štatutárny zástupca).

Kancelária Rady je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. Z. (Zákon o slobode informácií).