Kontakt

Kontaktujte nás
  • [javascript protected email address]
  • +421 2 201 10 924
  • +421 2 201 10 925

Sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. Z. (Zákon o slobode informácií)
info@rrz.sk
Záujem o prácu
kariera@rrz.sk
Pripomienky k štúdiám
metodologia@rrz.sk
Kontakt pre médiá
media@rrz.sk
+421 915 977 702

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať:

Vyplňte, prosím, formulár a stlačte "Odoslať".

Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte vašu e-mailovú adresu.
Napíšte nám správu.
Prosím súhlaste so spracovním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Adresa

Zmena sídla od 05.12.2023 
(Sídlo, pracovisko, aj korešpondenčná adresa)

Mlynské nivy 7788/12
82109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Budova Twin City B

IČO: 42263051
DIČ: 2023552652
IČ DPH: SK2023552652

Štatutárny zástupca: Ing. Viktor Novysedlák

Štatutárny zástupca:
Ing. Viktor Novysedlák

Kancelária Rady je v zmysle Čl. 3 ods. 7 ústavného zákona č. 493/2011 Z. Z. O rozpočtovej zodpovednosti právnická osoba, ktorá vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ (štatutárny zástupca).

Kancelária Rady je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. Z. (Zákon o slobode informácií).