Verejné obstarávanie

Verejne obstaravanie

Uverejňovanie informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile verejného obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti Úradu pre verejné obstarávanie umožňujúcej verejnému obstarávateľovi vytvorenie si profilu na Úrade pre verejné obstarávanie.

Predmetné objednávky a faktúry zverejňujeme v príslušnej časti webu, TU.
Zmluvy sú zverejené v centrálnom registri zmlúv, TU.