Novinky

Komentáre

Základnou poučkou modernej fiškálnej politiky je vyrovnávať stabilitu ekonomického vývoja.

  • 3. 5. 2021

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, platné od januára 2020, môže potenciálne zvýšiť participáciu na trhu práce o 700 osôb. Vplyv opatrenia je tlmený skutočnosťou, že zmena sa nedotýka osôb s najnižším príjmom, ktoré majú najnižšiu finančnú motiváciu pracovať a zároveň najcitlivejšie reagujú na zmeny v legislatíve.

  • 6. 3. 2021

O Rozpočtovej rade

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky.

Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti.

Viac o RRZ