Kto sme

TK_RRZ_1

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky.

Ján Tóth

predseda Rady

Mgr. Ján Tóth, M.A. je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského. V roku 1995 získal titul B.B.A. na W. Barton School of Business, Wichita State University v USA s ocenením Magna Cum Laude. V roku 1996 mu bol udelený titul M.A. v ekonómii na The Ohio State University v USA. Tu v štúdiu pokračoval absolvovaním postgraduálnej skúšky v makroekonómii, monetárnej a medzinárodnej ekonómii a ako odborný asistent prednášal mikro a makroekonómiu.

V roku 1998 nastúpil do Tatra banky najskôr ako výskumný ekonóm, neskôr ako hlavný ekonóm a stratég. V rokoch 1999 – 2008 pracoval ako hlavný ekonóm a riaditeľ trhových analýz v ING Bank (predtým ING Barings). Potom prešiel na pozíciu hlavného ekonóma UniCredit Bank. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a hlavný ekonóm Ministerstva financií. Bol zodpovedným za makroekonomické a daňové prognózy Vlády SR a bol členom výboru pre riadenie dlhu a likvidity. Zastupoval SR pri OECD vo výbore pre hospodársku politiku. Koncom roka 2012 ho prezident vymenoval za viceguvernéra Národnej banky Slovenska pre menovú politiku. V ECB bol členom Výboru pre menovú politiku a zúčastňoval sa menovo-politických zasadaní Rady guvernérov.

Tóth absolvoval viacero školení v Medzinárodnom centre pre menové a bankové štúdie v Ženeve, na Inštitúte MMF vo Viedni a Washingtone, Northwestern University, Barcelona Graduate School of Economics, NY Fed, Bank of England a Švajčiarskej centrálnej banke. Bol členom vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského a predsedom Klubu ekonomických analytikov počas rokov 2002 – 2012. Pravidelne prednáša predmet Hospodárske politiky na Slovensku ako spoločný kurz na 4 slovenských univerzitách.

Začiatok funkčného obdobia: 18. septembra 2020 (schválené NR SR dňa 17. septembra 2020) na návrh vlády
Koniec funkčného obdobia: 17. septembra 2027 (7 rokov bez možnosti obnovenia)

Martin Šuster

člen Rady

M. Šuster bol v rokoch 2007-2021 riaditeľom odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. V 2022 bol ekonomickým analytikom plánu obnovy, Národnej implementačnej a koordinačnej autority na Úrade vlády SR. V rokoch 2007-9 viedol informačnú kampaň o zavedení eura na Slovensku. Okrem toho prednášal na viacerých ekonomických fakultách na Slovensku aj v zahraničí.

Bol predsedom správnej rady Transparency International Slovensko, predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti, členom vedeckých rád niekoľkých fakúlt. Vyštudoval ekonómiu na University of Maryland at College Park, (dizertačná práca Search and Matching in Imperfect Labor Markets). Magisterské štúdium absolvoval na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a MA z ekonómie získal na Central European University v Budapešti.

Publikoval vo vedeckých časopisoch a knihách, je autorom a spoluautorom výskumných štúdií a analytických publikácií.

Podrobnejší životopis tu.

Fotografia © Silvia Slafkovska.

Začiatok funkčného obdobia: 4. júl 2022 (schválené NRSR dňa 10. mája 2022 na návrh guvernéra NBS Petra Kažimíra)

Koniec funkčného obdobia: 3. júl 2029 (7 rokov bez možnosti obnovenia)

Juraj Kotian

člen Rady

Mgr. Juraj Kotian vyštudoval odbor Ekonomická a finančná matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1999. Od roku 2000 pôsobil v Slovenskej sporiteľni, najskôr ako analytik finančných trhov a neskôr ako vedúci oddelenia analýz trhov a hlavný ekonóm banky.

V roku 2007 prešiel do Viedne do Erste Group Bank, materskej banky skupiny, kde pôsobí ako ekonóm a vedúci makroekonomických a finančných analýz pre región strednej a východnej Európy. Kotian sa celý profesionálny život venoval makroekonomickým prognózam a prispieval k odbornej diskusii o ekonomickom smerovaní krajiny. V rokoch 2004-2007 bol členom výboru makroekonomických a daňových prognóz MF SR, v rokoch 2012-2017 bol predsedom Klubu ekonomických analytikov na Slovensku a v roku 2017 sa stal členom poradného orgánu Hodnota za peniaze.

Kotian je absolventom Marshall Memorial Fellowship programu v USA a absolvoval aj niekoľko vzdelávacích modulov na IESE, University of Navarra v Barcelone a Ashrigde Business School vo Veľkej Británii. Je ženatý a má štyri deti.

Začiatok funkčného obdobia: 8. február 2018 (schválené NRSR dňa 7. februára 2018 na návrh prezidenta SR Andreja Kisku)
Koniec funkčného obdobia: 7. február 2025 (7 rokov bez možnosti obnovenia)