Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 1480
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
26. 5. 2021
O/2021/24
MICROCOMP - Computersystem, s.r.o. Objednávky 36 943,00 €
1. 7. 2021
O/2021/32
Jana Černá Objednávky 627,00 €
24. 6. 2021
O/2021/31
EBENICA COFFEE s.r.o. Objednávky 72,00 €
7. 6. 2021
O/2021/29
Entrans s r.o. Objednávky 288,00 €
7. 6. 2021
O/2021/28
Jana Černá Objednávky 3,00 €
4. 6. 2021
O/2021/27
Mill Valley s.r.o Objednávky 660,00 €
10. 5. 2021
O/2021/23
STATCON GmbH Objednávky 4 224,00 €
4. 5. 2021
O/2021/22
Up Slovensko Objednávky 1 655,00 €
29. 4. 2021
O/2021/21
Jana Černá Objednávky 418,00 €
29. 4. 2021
O/2021/19
Verlag Dashofer Objednávky 216,00 €
21. 4. 2021
O/2021/17
Entrans s r.o. Objednávky 216,00 €
1. 4. 2021
O/2021/14
Up Slovensko Objednávky 1 768,00 €
4. 3. 2021
O/2021/11
Jana Černá Objednávky 418,00 €
20210121
O/2021/02
HUMUSOFT, spol. s r.o. Objednávky 6 150,00 €
20210302
O/2021/06
Up Slovensko, s. r. o. Objednávky 1 249,82 €
20210702
F/2021/28
Telekom služby s.r.o. Faktúry 502,80 €
2. 3. 2021
F/2021/27
Alza.sk s. r. o. Faktúry 103,80 €
20210302
F/2021/26
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry 22,94 €
20210302
F/2021/25
MAFRA Slovakia, a.s. Faktúry 99,90 €
20210202
F/2021/24
Orange Business Services Slovakia s.r.o. Faktúry 264,00 €
20210302
F/2021/23
Up Slovensko, s. r. o. Faktúry 1 228,45 €
20210202
F/2021/22
CBC Slovakia s.r.o. Faktúry 35,44 €
20210102
F/2021/22
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry 1 710,00 €
20210131
F/2021/21
Lyreco CE, SE Faktúry 84,00 €
20210131
F/2021/20
The Economist Faktúry 137,50 €
20210131
F/2021/19
Slovakia Online s.r.o. Faktúry 210,00 €
20210131
F/2021/18
Orange Business Services Slovakia s.r.o. Faktúry 1,00 €
20210131
F/2021/17
Orange Business Services Slovakia s.r.o. Faktúry 131,27 €
20210131
F/2021/16
Entrans s.r.o. Faktúry 576,00 €
20210131
F/2021/15
GLS WEB Design, s.r.o. Faktúry 102,00 €
20210131
F/2021/14
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry 3 521,76 €
20210126
F/2021/13
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry 26,08 €
20210125
F/2021/12
Humusoft s.r.o. Faktúry 150,00 €
20210125
F/2021/11
Oesterreichische Gesundheitskasse Faktúry 1 882,50 €
20210121
F/2021/10
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry 1 710,00 €
20210120
F/2021/09
HUMUSOFT s. r.o. Faktúry 6 150,00 €
20200929
F/2020/192
- Faktúry 129,60 €
20200928
F/2020/191
Lyreco CE, SE Faktúry 61,55 €
20200928
F/2020/190
News and Media Holding a.s. Faktúry 49,00 €
20200921
F/2020/189
- Faktúry 0,00 €