Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2145
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
F/2022/214
pelicantravel.com sro Faktúra HARVARD 211,00 €
27. 4. 2023
F/2023/04
Orange Slovensko, a.s. Faktúra vodu a komunikácie (EKRK 632) 213,00 €
27. 4. 2023
F/2023/03
F/2023/03 Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 156,00 €
F/2023/02
HubHub Slovakia s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 162,00 €
F/2023/01
Hopin s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 136,00 €
O/2023/04
Up Déjeuner, s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 401,00 €
26. 4. 2023
F/2023/38
Up Déjeuner, s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 407,00 €
O/2022/96
way Travel, s. r. o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 528,00 €
F/2022/496
way Travel, s. r. o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 528,00 €
O/2022/94
Entrans s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 290,00 €
F/2022/491
Entrans s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 319,00 €
3. 12. 2022
F/2022/463
Up Déjeuner, s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 3 403,00 €
O/2022/93
Up Déjeuner, s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 3 404,00 €
F/2023/07
Anasoft APR, spol s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 66,00 €
F/2022/426
Up Déjeuner, s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 3 550,00 €
30. 11. 2022
O/2022/82
Up Déjeuner, s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 3 552,00 €
F/2022/423
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 863,00 €
30. 11. 2022
O/2022/83
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 863,00 €
O/2022/86
Digmia, s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 8 640,00 €
O/2022/504
Digmia, s.r.o. 8 640,00 €
20. 4. 2023
F/2022/448
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 1 262,00 €
30. 11. 2021
O/2022/88
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 1 262,00 €
29. 12. 2022
F/2022/486
Mill Valley s. r. o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 708,00 €
30. 11. 2022
O/2022/89
Mill Valley s. r. o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 708,00 €
29. 12. 2022
F/2022/462
- Faktúra Objednávka tovaru (EKRK 630) 10 117,00 €
29. 12. 2022
O/2022/91
MICROCOMP - Computersystem, s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 10 117,00 €
20. 4. 2023
F/2022/454
Eurovea Hotel s.r.o. (Sheraton Bratislava Hotel ) Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 1 142,00 €
O/2022/90
Eurovea Hotel s.r.o. (Sheraton Bratislava Hotel ) Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 1 009,00 €
30. 11. 2022
O/2022/84
S-EPI, s. r. o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 603,00 €
20. 4. 2023
F/2022/447
S-EPI, s. r. o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 603,00 €
18. 4. 2023
O/2023/11
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 422,00 €
30. 11. 2022
O/2022/81
Anasoft APR, spol s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 198,00 €
F/2023/07
Anasoft APR, spol s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 66,00 €
19. 4. 2023
F/2022/457
Anasoft APR, spol s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 178,00 €
19. 4. 2023
O/2022/87
Anasoft APR, spol s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 178,00 €
19. 4. 2023
F/2023/458
Anasoft APR, spol s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 162,00 €
19. 4. 2023
F/2023/67
Entrans s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 765,00 €
19. 4. 2023
O/2023/07
Entrans s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 765,00 €
18. 4. 2023
F/2023/104
Up Déjeuner, s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 360,00 €
19. 4. 2023
F/2023/126
Manageria Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 1 500,00 €