Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 1501
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
31. 8. 2021
O/2021/49
S-EPI, s.r.o. Objednávky Objednávka 603,12 €
10. 9. 2021
F/2021/13
HUMUSOFT, spol. s r.o. Faktúry Faktúra 6 150,00 €
10. 9. 2021
F/2021/351
HUMUSOFT, spol. s r.o. Faktúry Faktúra 8 513,00 €
3. 9. 2021
O/2021/51
Up Slovensko Objednávky Objednávka 1 580,04 €
16. 7. 2021
O/2021/33
Up Slovensko Objednávky Objednávka 1 517,34 €
18. 5. 2021
O/2021/22
Up Slovensko Objednávky Objednávka 1 655,28 €
15. 4. 2021
O/2021/14
Up Slovensko Objednávky Objednávka 1 768,14 €
18. 3. 2021
O/2021/12
Up Slovensko Objednávky Objednávka 1 567,50 €
16. 2. 2021
O/2021/06
Up Slovensko Objednávky Objednávka 1 249,82 €
6. 9. 2021
F/2021/336
Up Slovensko Faktúry Faktúra 1 553,02 €
12. 8. 2021
F/2021/325
BRA s.r.o Faktúry Faktúra 2 088,00 €
18. 8. 2021
F/2021/313
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúry, Verejné obstarávanie Faktúra 5 286,00 €
3. 8. 2021
F/2021/283
Up Slovensko Faktúry Faktúra 1 331,16 €
24. 2. 2021
F/2021/53
Oesterreichische Gesundheitskasse Faktúry Faktúra 1 882,50 €
10. 2. 2021
F/2021/35
Up Slovensko Faktúry Faktúra 1 228,45 €
21. 1. 2021
F/2021/169
STATCON GmbH Faktúry Faktúra 4 224,00 €
21. 1. 2021
F/2021/11
Up Slovensko Faktúry Faktúra 1 269,53 €
20. 8. 2021
O/2021/44
GitHub, Inc. Objednávky 2 500,00 €
6. 9. 2021
O/2021/52
HUMUSOFT, spol. s r.o. Objednávky 10 215,00 €
27. 8. 2021
O/2021/47
Timberlake Consultants Limited Objednávky Objednávka 16 430,00 €
17. 8. 2021
O/2021/41
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávky 5 286,00 €
26. 5. 2021
O/2021/24
MICROCOMP - Computersystem, s.r.o. Objednávky 36 943,00 €
1. 7. 2021
O/2021/32
Jana Černá Objednávky 627,00 €
24. 6. 2021
O/2021/31
EBENICA COFFEE s.r.o. Objednávky 72,00 €
7. 6. 2021
O/2021/29
Entrans s r.o. Objednávky 288,00 €
7. 6. 2021
O/2021/28
Jana Černá Objednávky 3,00 €
4. 6. 2021
O/2021/27
Mill Valley s.r.o Objednávky 660,00 €
10. 5. 2021
O/2021/23
STATCON GmbH Objednávky 4 224,00 €
4. 5. 2021
O/2021/22
Up Slovensko Objednávky 1 655,00 €
29. 4. 2021
O/2021/21
Jana Černá Objednávky 418,00 €
29. 4. 2021
O/2021/19
Verlag Dashofer Objednávky 216,00 €
21. 4. 2021
O/2021/17
Entrans s r.o. Objednávky 216,00 €
1. 4. 2021
O/2021/14
Up Slovensko Objednávky 1 768,00 €
4. 3. 2021
O/2021/11
Jana Černá Objednávky 418,00 €
20210121
O/2021/02
HUMUSOFT, spol. s r.o. Objednávky 6 150,00 €
20210302
O/2021/06
Up Slovensko, s. r. o. Objednávky 1 249,82 €
20210702
F/2021/28
Telekom služby s.r.o. Faktúry 502,80 €
2. 3. 2021
F/2021/27
Alza.sk s. r. o. Faktúry 103,80 €
20210302
F/2021/26
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry 22,94 €
20210302
F/2021/25
MAFRA Slovakia, a.s. Faktúry 99,90 €