Makroprognózy

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyžaduje pre svoju činnosť aktuálny pohľad na očakávaný makroekonomický vývoj. Bez neho nie je možné vytvoriť včasné a konzistentné predikcie vývoja verejných financií, najmä dlhu a deficitu.

Vlastné makroekonomické prognózy RRZ slúžia na vyhodnotenie realistickosti prognózy Ministerstva financií, na tvorbu dlhodobých prognóz verejných financií v rámci správ o dlhodobej udržateľnosti a na ďalšie analytické úlohy, ktoré RRZ vykonáva.

Analytici Kancelárie RRZ tiež pravidelne publikujú rýchly odhad rastu ekonomiky v aktuálnom štvrťroku, tzv. nowcasting, ktorý slúži ako prvá indikácia zmeny oproti oficiálnej makroekonomickej prognóze RRZ.