Rast ekonomiky pokračuje v prostredí globálnych výziev

Rast ekonomiky pokračuje v prostredí globálnych výziev

  • 17. 4. 2023

V porovnaní s februárovou prognózou by mal byť rast ekonomiky v druhom štvrťroku pomalší. Nadol nás ťahá vládna spotreba a investície, kým export prekvapuje skôr pozitívne. Zároveň lepšie predošlé štvrťroky vytvorili silnejší základ pre rast v tomto roku. Preto z nowcastingu nevyplýva prehodnotenie rastu ekonomiky v roku 2023 oproti prognóze. Ekonomiku môže podporiť aj lepší vývoj zamestnanosti.

Graf 1: Medzikvartálny rast HDP v %

 

             Graf 2: Príspevky v p. b. k rastu HDP v 2023Q2

 

V druhom štvrťroku ekonomika SR podľa našich odhadov mierne rastie, medzikvartálne tempo 0,5 % je zatiaľ o niečo rýchlejšie ako začiatkom roka (náš aktualizovaný odhad za prvý štvrťrok signalizuje nárast HDP o 0,2 %). Vo februárovej prognóze sme odhadovali nárast o  1 %. Nižší odhad oproti prognóze je spôsobený zmiernením rastu investícií, nižším rastom reálnych vládnych výdavkov a nižšou tvorbou zásob. Naopak, rýchlejšie by mal rásť náš export.

Napriek tomu, že rast v druhom štvrťroku zatiaľ zaostáva za očakávaniami, tempo expanzie v predošlom období, najmä koncom roka 2022, ich prekonalo. Preto z celoročného hľadiska nateraz z nowcastingu nevyplýva dôvod na prehodnotenie rastu ekonomiky za rok 2023.

Vplyvom vysokej inflácie naďalej trpia spotrebitelia. Aj začiatkom roka im zrejme klesli reálne príjmy, preto je rast spotreby domácností v prvom polroku veľmi utlmený. Investície zatiaľ ťažia z rastu čerpania fondov EÚ, ale iné investičné výdavky najmä v oblasti stavebníctva smerujú k spomaleniu, čo súvisí s ťažšou dostupnosťou financovania bývania a výstavby a otáčaním vývoja na realitnom trhu. Vládne výdavky odhadujeme s nominálnym nárastom o 9 % medziročne, avšak kvôli vysokej inflácii ide v reálnom vyjadrení o pokles. Exportérom by sa malo dariť o niečo viac, nakoľko sa zmierňujú úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch a globálna inflácia klesá, z čoho plynie už menší pesimizmus na strane spotrebiteľov a firiem.

Ekonomika EÚ sa v tomto roku podľa najnovšej predikcie MMF nachádza v pásme krehkého rastu. Rast ekonomík tlmí vysoká inflácia, stále prítomná neistota z dôvodu konfliktu na Ukrajine a sprísňovanie menovej politiky, ako aj úverových štandardov bánk.

Pri pokračujúcom raste ekonomiky firmy cítia potrebu ďalej najímať pracovnú silu, pričom rast zamestnanosti by mal mierne prekonať naše očakávania.

Graf 3: Medzikvartálny rast zamestnanosti v %

 

Tabuľka 1: Hlavné ukazovatele prognózy (reálny rast v % oproti predošlému obdobiu)

Poznámka: Prognóza RRZ z februára 2023; Nowcasting apríl 2023

 

Tabuľka 2: Signál pre prognózu rastu hlavných ukazovateľov na rok 2023

 


Poznámky:

Makroekonomický nowcasting je výstupom analytikov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ). Nowcasting je rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti v SR. Nie je plnohodnotnou prognózou, nakoľko priestor na expertný úsudok je pri ňom obmedzený a aktualizuje len jeden štvrťrok prognózy. Metodické podrobnosti uvádzame v komentári.

Údaje sú sezónne očistené, v reálnom vyjadrení a ich zdrojom je ŠÚ SR a odhady analytikov KRRZ, ak nie je uvedené inak.