Blog

Komunikácia s verejnosťou je veľmi dôležitá pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Aby sme tému verejných financií viac priblížili občanom, rozhodli sme sa, že naše myšlienky a výstupy budeme prezentovať aj formou blogov. Veríme, že v budúcnosti sa na našej stránke objavia aj blogy renomovaných zahraničných expertov. (Nielen) pre mladšiu generáciu bude dostupná aj stránka na sociálnej sieti Facebook.