Kariéra v KRRZ

Open_office

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predovšetkým vykonáva a zodpovedá za úlohy a činnosti spojené s odborným, organizačným, administratívnym, ekonomickým, personálnym a technickým zabezpečovaním činnosti Rady.

Rada taktiež vykonáva a zodpovedá za ďalšiu pôsobnosť, právomoci, úlohy
a činnosti, ktoré vyplývajú z ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, osobitných predpisov a štatútu.

Sme verejná inštitúcia, ale nečakajte byrokratický úrad alebo zašiváreň. Budete mať jasné a konkrétne úlohy, za ktoré budete zodpovedať. Ak vymyslíte, alebo zrealizujete niečo, čo našu inštitúciu posunie výrazne dopredu, môžete očakávať náležitú odmenu.

Sme malý, ale agilný tím, preto je dôležité, aby všetky kolieska do seba zapadali.

 

SADNEME SI?

Ak chcete využiť príležitosť pracovať v dôležitej verejnej inštitúcii so zameraním na kľúčové témy zdravia verejných financií, pošlite nám svoje CV cez kontaktný formulár.

ČO MÔŽETE DOSIAHNUŤ ?

  • Môžete ovplyvniť názor na to, ako by mali vyzerať verejné financie, napr. kedy by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, kedy je dobré ekonomiku stimulovať a kedy už nie.
  • Môžete svojimi analýzami ovplyvniť diskusiu o podobe konkrétnych legislatívnych opatrení v oblasti daní a odvodov.
  • Budete odhaľovať skryté zámery, ktorými by sa niekto chcel vyhnúť dodržiavaniu pravidiel zodpovedného hospodárenia.
  • Budete zdieľať svoje znalosti s ostatnými fiškálnymi radami, rovnako môžete čerpať od nich inšpiráciu.
  • Ak nikto z Vášho okolia nevie ako veľmi verejné financie ovplyvňujú jeho život, príďte a spolupracujte na projektoch, ktoré dokážu zrozumiteľne tieto veci vysvetliť.

Nemáme nič proti politickému presvedčeniu, ale ak chceme mať istotu, že budete pristupovať ku svojej práci nestranne, je dôležité, aby ste neboli aktívne činný v štruktúrach politických strán. Okrem toho budeme vyžadovať oznámenie vedľajších platených/neplatených aktivít, ktoré by mohli súvisieť s našou činnosťou a potenciálne by ovplyvnili reputáciu našej inštitúcie. Z rovnakého dôvodu sa pozrieme aj čo robíte na sociálnych sieťach, či podnikáte, alebo vlastníte firmu.

ČÍM SA ZARADÍŠ?

ZNALOSTI A SCHOPNOSTI

- Vysokoškolské vzdelanie v odbore: ekonómia, matematika, financie
- Znalosti matematiky: diferenciálny počet, numerická matematika, algebra, štatistické metódy, optimalizačné metódy
- Znalosť programovacích jazykov: Matlab, Python, STATA, Eviews, R, prípadne iný programovací jazyk

ČÍM OHÚRIŠ ?

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

- Analytické schopnosti
- Znalosť ekonomickej teórie a empirických metód
- Znalosť kvantitatívnych a štatistických metód
- Komplexné, koncepčné a kritické myslenie
- ANJ - Stredne pokročilý (B2)
- SLJ - Expert (C2)
- Samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť
- Schopnosť analýzy dát a vytvárania prognóz
- Záujem zlepšovať veci verejné

ČÍM USPEJEŠ ?

SADNEME SI 🙂

- Pracovne aj ľudsky
- Keďže poskytujeme nezávislý pohľad na vývoj ekonomiky našej krajiny a stav verejných financií nám nie je ukradnutý, motivácia našich zamestnancov nekončí pípnutím mzdy na účet
- Oceníme iniciatívu, aktívny prístup, tímového ducha a záujem zlepšovať veci

BENEFITY

PONÚKAMIE NIELEN
NON-STOP PRÍSUN KÁVY...

- Flexibilný pracovný čas
(9:00 - 15:00)
- 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
- 3 dni sick days
- Príspevok na III. pilier
- Príspevok na stravovanie nad rámec zákona
- Rekreačné poukazy
- Firemné teambuildingy a eventy
- Bike - friendly firma - k dispozícii chránený priestor na bicykle, aj firemná sprcha
- Možnosť čiastočného homeoffice po dohode a získaní určitej praxe

FIREMNÁ KULTÚRA

KEĎŽE SYMPATIE MUSIA BYŤ VZÁJOMNÉ,
BUDÚCEMU KOLEGOVI PONÚKAME

- Príležitosť pracovať v dôležitej verejnej inštitúcii so zameraním na kľúčové témy zdravia verejných financií
- Vysoko motivačné bonusy vo výške aj viac ako 2 platov naviazané striktne na plnenie úloh, ktoré posúvajú inštitúciu významne dopredu
- Každoročné zvyšovanie konkurencieschopnej mzdy o infláciu
- Skvelý pracovný kolektív
- Nízka fluktuácia zamestnancov
- Možnosť vyjadrovať sa a zasahovať do niektorých interných udalostí a procesov

VÝBEROVÉ KONANIE

NA VÝBERE SI DÁME ZÁLEŽAŤ
   

- Výberové konanie pozostáva z jedného alebo dvoch kôl. Vybraní uchádzači absolvujú pohovor, ktorého súčasťou bude riešenie konkrétneho zadania buď na mieste, alebo doma, budeme chcieť poznať názor na niektoré témy, neobídeme ani Matlab, či Python a tiež skúsime aj pár slov v angličtine, vrátane draftingu.
- Bude nás zaujímať Vaša motivácia, ako viete pristupovať k výzvam a spýtame sa aj na to, kde by ste hľadali priestor, ako veci zlepšovať.

 

Popis analytických pozícií

JUNIOR ANALYTIK

Pozícia je vhodná pre absolventov, aj študentov posledného ročníka vyhovujúcich odborov bez akýchkoľvek resp. s minimálnymi skúsenosťami. V tíme pracujú spravidla pod vedením seniornejšieho kolegu, ktorý im je nápomocný nielen po odbornej stránke.

ANALYTIK

Zamestnanec na pozícii disponuje predovšetkým väčšou mierou samostatnosti pri vypracovaní úloh a zadaní a okrem širších vedomostných znalostí je na mieste aj hlbšie analytické myslenie. Je schopný mentorovať juniorných kolegov.

SENIOR ANALYTIK

Senior analytik – zodpovedá za samostatné vypracovanie zadaní a riešenie úloh, vie identifikovať problematické oblasti a prinášať témy hodné ďalšej analýzy, dokáže viesť projekty a menší tím ľudí.

VEDÚCI TÍMU

Odborne aj personálne zodpovedá za vedenie menšieho tímu, dokáže viesť stretnutia a rokovania s najvyššími predstaviteľmi ministerstiev a verejných inštitúcií.

VEDÚCI ODDELENIA

Okrem samotného vedenia širšieho tímu analytikov vystupuje na rokovaniach a stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi ministerstiev a verejných inštitúcií, zodpovedá za plnenie úloh inštitúcie vyplývajúcich z príslušných zákonov.

Organizačná štruktúra

Organizačná_štruktúra

S akými úlohami sa stretnete v práci
na jednotlivých oddeleniach?

ODDELENIE DLHODOBEJ UDRŽATEĽNOSTI

– Metodika a výpočet indikátora dlhodobej udržateľnosti
– Modelovanie výdavkov citlivých na starnutie populácie, univerzálny dôchodkový systém, systém ozbrojených zložiek, mikrosimulačný model zdravotníctva, školstvo, vybrané dávky, nezamestnanosť
– Medzinárodné indikátory dlhodobej udržateľnosti (OECD, EK, MMF)
– Metodika tvorby scenára nezmenených politík v dlhodobom horizonte
– Vypracovanie stanovísk k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie NR SR z podnetu rady alebo na podnet poslaneckého klubu a ďalšie
– Demografia – tvorba projekcií a scenárov, generačné účty
– Bezpečné hranice verejného dlhu (Fiškálny limit, Optimálny limit na dlh, Optimálny dlh)

ODDELENIE FIŠKÁLNYCH ANALÝZ

– Metodika a výpočet štrukturálneho salda a jeho komponentov (cyklická zložka, jednorazové a dočasné opatrenia, ostatné vplyvy)
– Analytické koncepty, napr. fiškálny impulz, konsolidačné úsilie…
– Analýza príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy v strednodobom a dlhodobom horizonte
– Analýza dlhu verejnej správy, čistého bohatstva, prepojenie s aktuálnym hospodárením rozpočtu
– Sledovanie agendy a priorít EÚ, vrátane eurofondov a zabezpečenie ich integrácie do náplne práce oddelenia
– Metodika ESA2010 – aktívna participácia v pracovnej skupine s MFSR, NBS a ŠÚSR, riešenie metodologických otázok vo vzťahu k európskej metodike a ďalšie
– Identifikácia rizík pre rozpočet verejnej správy

ODDELENIE ROZPOČTOVÝCH ANALÝZ A PROGNÓZ

– Analýzy prierezových dát a časových radov v oblasti verejných financií
– Analýza príjmov a výdavkov rozpočtu VS v strednodobom horizonte
– Vypracovávanie stanovísk k legislatívnym návrhom v oblasti daní a odvodov, pravidiel rozpočtového hospodárenia
– Identifikácia rizík pre rozpočet verejnej správy, monitoring plnenia rozpočtu v aktuálnom roku
– Metodika ESA2010 – aktívna participácia v pracovnej skupine s MFSR, NBS a ŠÚSR, riešenie metodologických otázkach vo vzťahu k európskej metodike a ďalšie
– Tvorba scenára nezmenených politík v strednodobom aj dlhodobom horizonte
– Kvantifikácia diskrecionárnych opatrení, identifikácia jednorazovýcha dočasných opatrení
– Prognózovanie daňových a odvodových príjmov

ODDELENIE MAKROEKONOMICKÝCH ANALÝZ A PROGNÓZ

– Vytvorenie a údržba makroekonomickej databázy
– Vývoj a udržiavanie makroekonomických modelov
– Analýzy makroekonomického vývoja v SR v kontexte vývoja globálnej ekonomiky a hospodárskej politiky
– Krátkodobé a strednodobé prognózy makroekono-mického vývoja, ktoré slúžia ako základ pre tvorbu fiškálnych prognóz a ďalšie
– Makroekonomické modelovanie a makroekonomické prognózovanie

ODDELENIE MIKROSIMULAČNÝCH MODELOV A ANALÝZ

– Dátové režimové pracovisko – správa databázy individuálnych údajov
– Tvorba mikroekonomických modelov s možnosťou prepojenia na makroekonomické modely
– Prognóza daňových a odvodových príjmov
– Modelovanie a prognózovanie vybraných dávok sociálneho a daňovo-dávkového systému, výdavkov citlivých na starnutie populácie
– Analýza redistribučných vlastností daňovo-odvodového systému, sociálnych dávok a ďalších systémov
– Dopad vybraných štrukturálnych reforiem na potenciál
– Vypracovanie stanovísk k legislatívnym návrhom (policy costings) a ďalšie

Pošlite nám Váš životopis
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte vašu e-mailovú adresu.
Prosím zadajte vaše telefónne číslo.
Sem vložte Váš životopis
Max. veľkosť je 20 mb. (podporované formáty: PDF, DOC)
Prehľadavať v zariadení
Prosím súhlaste so spracovním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...