Network nezávislých fiškálnych
inštitúcií EÚ

RRZ je členom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (ďalej „Network“)

EU Network of Independent Fiscal Institutions je najdôležitejšou platformou, ktorá sa snaží koordinovať a zlepšovať implementáciu európskeho fiškálneho rámca. Network bol oficiálne založený v septembri 2015 v Bratislave na svojom treťom neformálnom stretnutí nezávislých fiškálnych inštitúcií z krajín Európskej únie.

Ďalšie organizácie, s ktorými rozvíjame svoje vzťahy a pomáhajú pri zlepšovaní fungovania, sú Európska fiškálna rada (EFB), EU Network of Independent Fiscal Institutions (EUNIFI), ktoré patrí pod Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) Európskej komisie a združenie na úrovni krajín OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions (PBO).

Network predstavuje platformu na spoluprácu medzi fiškálnymi radami na výmenu informácií a poznatkov na expertnej úrovni. Užšia spolupráca vytvára priestor na zjednotenie pozícií fiškálnych rád vo vzťahu k inštitúciám EÚ, čím prispieva k formovaniu efektívnejšieho európskeho fiškálneho rámca.

V súčasnosti má Network 32 členov. Ich zoznam a kontaktné údaje nájdete TU.