Komunálna kalkulačka


Dňa 24. júna 2021 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch prinášame strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2021-2024 vyplývajúcu zo záverov Výboru.

Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb


Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité sú prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2021. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza z júnovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.