Komunálna kalkulačka


Dňa 22. septembra 2022 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom informovať o aktuálnych odhadoch prinášame strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2022-2025 vyplývajúcu zo záverov Výboru.

Tieto odhady zohľadňujú vplyvy balíčka Igora Matoviča.

Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb


Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Pre roky 2022-2025 sú použité prerozdeľovacie pomery na úrovni rozpočtu na rok 2022. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza zo septembrovej prognózy Výboru pre daňové prognózy.