Komunálna kalkulačka

Komunálna kalkulačka prepočítava príjem z podielových daní pre jednotlivé obce a VÚC pre najbližšie roky. Rozdelenie výnosu dane z príjmov definuje prerozdeľovací mechanizmus. Parametre vstupujúce do výpočtu zverejňuje MF SR na prelome rokov, čo môže byť pre tvorbu rozpočtov samospráv neskoro.

RRZ pravidelne prináša vlastné odhady a odhady Výboru pre daňové prognózy prepočítané pomocou daného mechanizmu a jeho parametrov na úroveň jednotlivých obcí a VÚC s cieľom informovať o priebežnom vývoji odhadov.

Pre všetky roky sú použité najnovšie východiskové štatistické údaje, teda tie pre rok 2024. Odhady výnosu DPFO (dane z príjmov fyzických osôb) a DPPO (dane z príjmov právnických osôb) pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne a je na samosprávach, či a akým spôsobom informáciu o odhadoch zohľadnia.

Zadajte obec/VÚC a zistite aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO

Rok 2024 je špecifický dvojzložkovými podielovými daňami (DPFO a DPPO), ktoré uvádzame samostatne. Samosprávam bude poukazovaná ich suma.