Ekonomika odoláva cenovým turbulenciám (Makroekonomická prognóza, február 2023)

  • 8. 2. 2023

Výhľad rastu slovenskej ekonomiky na tento rok sa mierne zlepšil. Od jesene klesli ceny energetických komodít na svetových trhoch. Postupne sa to bude prejavovať v nižšej inflácii, čo podporí globálny spotrebiteľský dopyt a teda aj naše vývozy. Na Slovensku vláda dotuje ceny energií pre firmy a najmä pre domácnosti, čo pomôže znížiť infláciu a udržať reálnu spotrebu. Inflácia by sa u nás postupne mala zmierňovať.

Ceny energií ale nemôžu byť dotované natrvalo, preto v najbližších rokoch pravdepodobne dôjde k ich výraznejšiemu nárastu v porovnaní s rokmi 2022 a 2023. To spôsobí, že aj v rokoch 2024 – 2025 bude ešte inflácia viditeľne nad 2 %.  Očakávame pomerne silný rast miezd, pretože minuloročná vysoká inflácia sa s oneskorením bude prejavovať v mzdovom vyjednávaní. Zamestnanci tiež majú určitú výhodu vo vyjednávaní kvôli nedostatku pracovnej sily. Po minuloročnom poklese reálnej mzdy teda v tomto roku dôjde k jej čiastočnému oživeniu.

Ďočerpávanie fondov EÚ z končiaceho programového obdobia podporí rast ekonomiky v tomto roku. Naopak v budúcom roku bude týchto zdrojov menej, čo stlmí rast ekonomiky. Ku koncu predikčného horizontu by mal výraznejšie rásť náš export a ekonomika celkovo. Očakáva sa, že zahraničný dopyt bude rásť už vyšším tempom a postupne sa zmiernia ponukové obmedzenia vo forme nedostatku komponentov, ktoré brzdili našich vývozcov. Prognózu ministerstva financií sme vyhodnotili ako realistickú, nakoľko ňou očakávaný vývoj nie je zásadne odlišný.