Nowcasting (Krátkodobé makroprognózy)

Nowcasting je rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v aktuálne prebiehajúcom štvrťroku berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti v SR. Cieľom nowcastingu je vopred signalizovať pravdepodobný smer vývoja hlavných makroekonomických premenných v nasledujúcej oficiálnej prognóze RRZ. Je k dispozícii v obdobiach medzi oficiálnymi prognózami RRZ. Publikuje sa spravidla do druhej polovice mesiaca.

Nowcasting treba chápať ako indikatívny výstup analytikov KRRZ. Pri momentálne využívanom modelovom prístupe nemá možnosť zohľadniť prípadné očakávané tendencie v ďalších štvrťrokoch aktuálneho roka.  Je to zároveň rýchly modelový odhad na základe viac-menej mechanického postupu s obmedzeným priestorom pre expertné zhodnotenie vývoja ekonomiky, čo znamená, že nemôže poskytnúť taký kvalitný pohľad na očakávaný vývoj ako úplná oficiálna prognóza.

Detailný popis metodiky nájdete v metodickom komentári Metodika makroekonomického nowcastingu a v štúdii Tracking the Course of the Economy (Nowcasting of basic macroeconomic indicators of Slovakia).