Ekonomika je 3 % pod úrovňou spred pandémie

  • 1. 8. 2021

Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting), júl 2021

 

Medzikvartálny rast HDP v druhom štvrťroku dosiahne podľa odhadu KRRZ + 0,9 %, čo znamená medziročne vyššiu úroveň oproti slabému druhému štvrťroku 2020 o 10 %, ale stále o 3 % horšiu úroveň ako pred príchodom pandémie.

  • Postupné oživenie ekonomiky je v súlade s prognózami inštitúcií z júna 2021, situáciu môžu skomplikovať problémy s nedostatočnými výrobnými kapacitami po kríze a prípadná tretia vlna pandémie na Slovensku. Štatistický úrad zverejní oficiálny rýchly odhad rastu HDP za druhý štvrťrok 17. augusta 2021.

  • Zahraničný dopyt sa obnovuje slabším tempom z dôvodu nedostatku výrobných kapacít najmä v priemysle, avšak nedostatok vstupov do výroby pôsobí v niektorých sektoroch tlmiaco i na spotrebu domácností cez slabšie spotrebné dovozy. Spotreba domácností je tlmená i nárastom inflácie.
  • Export a investície boli primárnym zdrojom prepadu HDP na začiatku pandémie, na rozdiel od exportu však obnova investícií a ich výhľad naďalej ostáva negatívny, pričom v druhom a treťom štvrťroku ostáva blízko minuloročných úrovní.
  • Efektívnosť trhu práce je v súčasnosti horšia než pred pandémiou, nezamestnaných menej ako 1 rok ubúda len pomaly. Dôvodom sú následky pandémie a pomalší návrat zamestnaných do sektorov postihnutých lockdownmi.

  • Pod predkrízovou úrovňou ostávajú i vyplatené mzdy (mzdová báza), podľa posledného údaju z vybraných odvetví o 1,5 %.  Vyššie objemy miezd púšťané do ekonomiky môžu byť opätovne brzdené koncom roka nárastom zamestnancov v karanténne prípadne z dôvodu pandemickej PN.
  • Podľa nowcastu KRRZ si zamestnanosť i mzdy  udržia v strede roka rast, zamestnanosť prekoná minuloročnú úroveň pravdepodobne až v poslednom štvrťroku 2021.
  • Ekonomika je aktuálne podľa nášho nowcastu vyše 3 % pod predkrízovým štvrťročným výkonom z posledného kvartálu 2019. Silnejšie oživenie ekonomiky očakávame v treťom štvrťroku. Posledný štvrťrok bude mierne tlmený novou vlnou pandémie. Vzhľadom na relatívne nízku zaočkovanosť populácie na Slovensku je riziko vývoja ekonomiky koncom roka naklonené smerom nadol.

  • Prognóza KRRZ očakáva oproti prognóze VpMP (Výbor pre makroekonomické prognózy) silnejší brzdiaci vplyv nedostatku súčiastok na výrobua následne i na spotrebu.

Celý nowcasting nájdete v priložených súboroch.