2023_08_21_nowcasting

Spotrebiteľský dopyt je oslabený a brzdí ekonomiku (Nowcasting)

  • 21. 8. 2023

V treťom štvrťroku očakávame rast ekonomiky o 0,3 %, teda menej v porovnaní s júnovou prognózou. Ekonomický výhľad ťahá nadol nižší odhad rastu spotreby domácností, investícií a očakávaný mierny pokles exportu. Celoročné tempo rastu 1,3 % zatiaľ neprehodnocujeme vďaka mierne lepšiemu druhému štvrťroku. Nowcasting naznačuje pokračujúcu stagnáciu zamestnanosti pri oslabenom dopyte po pracovnej sile približne v súlade s prognózou.

Graf 1: Medzikvartálny rast HDP v %

Graf_1_Medzikvartálny_rast_HDP_v_%

Graf 2: Príspevky v p. b. k rastu HDP v 2023Q3

Graf_2_Príspevky_v_p.b._k_rastu_HDP_v_2023Q3

*Poznámka: Očistené od dovoznej náročnosti

 

V treťom štvrťroku ekonomika SR podľa našich odhadov mierne medzištvrťročne rastie (o  0,3 %). V júnovej prognóze sme odhadovali nárast o 0,5 %. Nižší rast HDP oproti prognóze je spôsobený hlavne miernejším rastom spotreby domácností, súkromných investícií a očakávaným poklesom exportu.

V porovnaní s predošlými očakávaniami však bol mierne lepší vývoj HDP v druhom štvrťroku, v ktorom sa podarilo exportérom dokončiť nahromadené objednávky a zároveň menej rástol dovoz. Podobnú situáciu však už do konca roka neočakávame. Z celoročného hľadiska preto zatiaľ naďalej držíme nami predpokladaný nárast HDP tempom 1,3 %.

Inflácia začína ustupovať z extrémne vysokých hodnôt. Taktiež sa objavujú prvé údaje potvrdzujúce začiatok rastu reálnych miezd. K tomu boli domácnostiam poskytnuté výrazné navýšenia sociálnych a rodinných dávok. Preto predpokladáme, že konečná spotreba domácností v treťom kvartáli už nebude klesať, ale jej odhadovaný nárast je miernejší ako očakávala prognóza. Domácnosti sú naďalej vo výdavkoch opatrné a budú sa snažiť tvoriť si úspory.

V prostredí oslabenej podnikateľskej dôvery v odvetviach priemyslu a obchodu firmy zrejme investujú menej, ako sa čakalo. Ku kladnému rastu investícií by mali prispievať najmä finišujúce eurofondové projekty.

V druhom štvrťroku priemyselné firmy dokázali vyviezť dokončenú výrobu z predošlých nahromadených objednávok. Napriek tomu sú náznaky, že v treťom štvrťroku bude ich exportná výkonnosť mierne nižšia. Vyplýva to zo zhoršených indikátorov dopytu a očakávaní v prieskumoch. Tak ako u nás, tak aj v iných krajinách sú spotrebitelia stále opatrní a dopyt po vstupoch je menší aj v európskom stavebníctve. To výkonnosti našich exportérov nepomáha.

Zamestnávatelia tvoria o niečo menej pracovných miest ako začiatkom roka. Zamestnanosť prešla v posledných štvrťrokoch k stagnácii. Je za tým sčasti menej priaznivý dopyt, ale aj demografické efekty. Pracovná sila je kvôli úbytku osôb v pracovnom veku menej dostupná.

Graf 3: Medzikvartálny rast zamestnanosti

Graf_3_Medzikvartálny_rast_zamestnanosti

Graf 4: PMI Eurozóna, priemyselná výroba

Graf_4_PMI_Eurozóna_priemyselná_výroba

Zdroj: Macrobond

Tabuľka 1:  Hlavné ukazovatele prognózy (reálny rast v % oproti predošlému obdobiu)

Tabuľka_1_Hlavné_ukazovatele_prognózy_(reálny_rast_v_%_oproti_predošlému_obdobiu)

*Poznámka: Prognóza RRZ z júna 2023

Tabuľka 2: Signál pre prognózu rastu hlavných ukazovateľov na rok 2023

Tabuľka_2_Signál_pre_prognózu_rastu_hlavných_ukazovateľov_na_rok_2023


Poznámka k nowcastingu:

Makroekonomický nowcasting je výstupom analytikov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ). Nowcasting je rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti v SR. Nie je plnohodnotnou prognózou, nakoľko priestor na expertný úsudok je pri ňom obmedzený a aktualizuje len jeden štvrťrok prognózy. Metodické podrobnosti uvádzame v komentári.
Údaje sú sezónne očistené, v reálnom vyjadrení a ich zdrojom je ŠÚ SR a odhady analytikov KRRZ, ak nie je uvedené inak.