Ekonomika vymazala lockdowny zo začiatku roka

  • 31. 8. 2021

Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting), august 2021

Slovenská ekonomika vymazala nakoniec v druhom štvrťroku pokles HDP z prvého štvrťroka poznačeného tvrdšími lockdownmi. Tvorba HDP ostáva pod predpandemickou úrovňou aj v treťom štvrťroku, medzera sa však výraznejšie zužuje.

  • Pôvodne očakávané silnejšie oživenie ekonomiky v treťom štvrťroku komplikujú problémy s dodávateľskými a výrobnými kapacitami súvisiace s pandemickými vlnami vo svete.
  • Prognóza KRRZ očakáva oproti prognóze VpMP (Výbor pre makroekonomické prognózy) silnejší brzdiaci vplyv nedostatku súčiastok na výrobu a následne i na spotrebu.
  • Trh práce sa postupne zotavuje, čísla inflácie budú silné i v ďalších mesiacoch. Trh práce sa postupne zotavuje, počet zamestnancov sa blíži k minuloročným úrovniam. Očakávaný počet zamestnancov v priemysle, stavebníctve a v službách poklesol oproti predošlým dvom mesiacom len zanedbateľne a v obchode očakávajú firmy ich rast. Rast nominálnych miezd podľa prognóz a nowcastu prekročí pravdepodobne v tomto roku v priemere 5 %.
  • Nedostatok komponentov pre výrobu v priemysle, ktorý pretrváva s rôznou intenzitou už od marca 2021, zabraňuje silnejšiemu zotaveniu exportnej výkonnosti. Potvrdzujú to domáce i zahraničné prieskumy medzi manažérmi v priemysle za august, čo zhoršuje vyhliadky exportu na druhý polrok 2021 oproti pôvodným prognózam. Rast cien sa ku koncu roka posúva k 4 %.
  • Po uvoľnení protipandemických opatrení sa obnovili inflačné tlaky, k rastu inflácie prispieva nielen vysoký dopyt ale i ponuka. Na strane ponuky ide o rast nákladov vstupov a zároveň o nedostatočný objem výroby pri silnom dopyte. Očakávania spotrebiteľov ohľadom rastu cien sa mierne stupňujú, potvrdzuje ich aj skutočná inflácia.
  • Po tvrdých lockdownoch začiatkom 2020 sa odstránila väzba vnímanej a skutočnej inflácie, v súčasnosti sa väzba obnovila. Sentiment naznačuje i negatívne riziká v ostatných sférach ekonomiky, najmä zhoršenie situácie v priemysle, keďže indikátor dôvery sa v auguste na Slovensku dostal do mínusových čísiel po prvýkrát od marca 2021, podnikateľské očakávania klesli pod marcovú úroveň i v Nemecku.

 

Celý nowcasting nájdete v priložených súboroch.