2024_02_20_Nowcasting

Oživenie ekonomiky bude len postupné a mierne (Nowcasting)

  • 20. 2. 2024

Ekonomika SR by v prvom štvrťroku mala mierne vzrásť. Tempo rastu odhadujeme na 0,5 % medzikvartálne, rovnako ako naša decembrová prognóza. HDP SR vzrastie hlavne vďaka vývoju mierne oživenej spotreby domácností a exportnej výkonnosti. Zamestnanosť by mala z dôvodu odchodov do dôchodku klesnúť. Na rok 2024 predpokladáme rast HDP o 2,1 %, rovnako ako v predošlej prognóze.

G1_G2_Medzikvartalny_rast_HDP_Prispevky_k_rastu_HDP_2024Q1

Na začiatku tohto roka ekonomika SR podľa nowcastingu rastie tempom 0,5 % medzištvrťročne. Rovnaký rast predpokladala aj naša decembrová prognóza. Očakávame teda zrýchlenie oproti záveru minulého roka (0,3 %). Celoročný rast HDP v tomto roku odhadujeme na 2,1 %, teda zrýchlenie rastu ekonomiky v porovnaní s minulým rokom (1,1 %), taktiež bez zmeny oproti predošlej prognóze.

Inflácia v januári výrazne spomalila, čo pri rastúcich mzdách a príjmoch bude podporným impulzom pre spotrebu domácností. Pretrvávajúci nárast spotrebiteľskej dôvery v posledných mesiacoch naznačuje, že výdavky by mali opäť začať rásť. Rast spotreby domácností v 1. štvrťroku tohto roka by mal byť kladný, ale nepatrne miernejší oproti našej poslednej prognóze, hlavne kvôli slabším tržbám zo záveru minulého roka, ktorý sa prelieva aj do začiatku tohto roka.

Po poklese v minulom roku by malo dôjsť k oživeniu exportnej výkonnosti nášho priemyslu. Naznačujú to prvé signály z prieskumov aktivity a predikcie zahraničných inštitúcií. Oživenie by malo byť spôsobené najmä globálne nižšou infláciou a rastúcimi mzdami.

Odhadujeme aj mierny rast investícií, ktorý je ťahaný oživením dôvery v stavebníctve a celkovo v súkromnom sektore. Z dôvodu nižšej inflácie je v prvom štvrťroku odhadovaný vyšší reálny rast vládnej spotreby.

Na začiatku tohto roka očakávame pokles zamestnanosti, najmä z dôvodu vysokého počtu žiadostí o predčasný dôchodok na konci minulého roka. Zamestnávatelia pravdepodobne nedokážu tak rýchlo doplniť stavy zamestnanosti. Takáto strata pracovnej sily je štrukturálnym problémom, ktorý robí našu ekonomiku menej výkonnou a konkurencieschopnou. Pokles zamestnanosti bude sprevádzaný poklesom celkovej pracovnej sily, nie nárastom nezamestnanosti.

G3_G4_Medzikvartlany_rast_zamestnanosti_PMI_Eurozóna_priemyslena_vyroba

T1_Hlavne_ukazovatele_prognozy

T2_Signal_pre_prognozu_rastu_hlavnych_ukazovatelov_2024


Poznámka k nowcastingu:

Makroekonomický nowcasting je výstupom analytikov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ). Nowcasting je rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti v SR. Nie je plnohodnotnou prognózou, nakoľko priestor na expertný úsudok je pri ňom obmedzený a aktualizuje len jeden štvrťrok prognózy. Metodické podrobnosti uvádzame v komentári.

Údaje sú sezónne očistené, v reálnom vyjadrení a ich zdrojom je ŠÚ SR a odhady analytikov KRRZ, ak nie je uvedené inak.