Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2145
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
22. 6. 2022
O/2022/39
EBENICA COFFEE s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 127,46 €
28. 6. 2022
F/2022/233
Nadácia Pontis Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 607,20 €
17. 5. 2022
O/2022/12
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 2 160,00 €
28. 6. 2022
F/2022/227
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 2 544,00 €
22. 6. 2022
F/2022/224
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 318,80 €
22. 6. 2022
F/2022/222
EBENICA COFFEE s.r.o. Dodací list, Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 127,46 €
22. 6. 2022
F/2022/221
Matúš Burian (Šínweg) Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 191,90 €
22. 6. 2022
F/2022/218
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 23,36 €
22. 6. 2022
F/2022/217
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 16,80 €
22. 6. 2022
F/2022/216
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 30,60 €
22. 6. 2022
F/2022/215
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 655,20 €
13. 6. 2022
F/2022/213
Up Slovensko Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 2 087,16 €
21. 6. 2022
F/2022/212
digmia s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 205,20 €
9. 6. 2022
F/2022/210
LUNYS, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 24,40 €
21. 6. 2022
F/2022/208
D.P.F., s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 3 276,00 €
7. 6. 2022
F/2022/206
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 45,00 €
7. 6. 2022
O/2022/37
Up Slovensko Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 2 088,00 €
31. 5. 2022
O/2022/36
Anasoft APR, spol. s r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 99,00 €
7. 6. 2022
F/2022/205
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 710,00 €
7. 2. 2022
F/2022/203
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 6,20 €
1. 6. 2022
F/2022/201
LUNYS, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 41,98 €
7. 6. 2022
F/2022/198
Orange Slovensko Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 213,60 €
3. 6. 2022
F/2022/197
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 49,50 €
3. 6. 2022
F/2022/196
Jana Černá Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 601,40 €
31. 5. 2022
F/2022/195
Slovakia Online, s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 210,00 €
31. 5. 2022
F/2022/191
CBC Slovakia, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 152,30 €
31. 5. 2022
F/2022/190
Lyreco CE, SE Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 87,00 €
31. 5. 2022
F/2022/189
Hopin, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 18,48 €
31. 5. 2022
F/2022/187
N Press, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 75,90 €
31. 5. 2022
F/2022/186
N Press, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 227,72 €
31. 5. 2022
F/2022/185
Orange Slovensko Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 163,34 €
24. 5. 2022
F/2022/182
Národná banka Slovenska Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 3 521,76 €
31. 5. 2022
O/2022/35
Hastra s.r.o. Village Resort Hanuliak Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 45,00 €
27. 5. 2022
O/2022/34
Hastra s.r.o. Village Resort Hanuliak Objednávka Faktúra za službu (EKRK 637) 7 194,80 €
18. 5. 2022
F/2022/179
Hotel Triangle d´Or Faktúra EUIFIs, Faktúra za službu (EKRK 637) 466,76 €
27. 5. 2022
F/2022/178
Hatra s.r.o Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 7 226,20 €
27. 5. 2022
F/2022/179
SBT Agency s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 1 502,00 €
27. 5. 2022
F/2022/177
ictPRO - International Corporate Training Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 432,00 €
27. 5. 2022
F/2022/176
ictPRO - International Corporate Training Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 432,00 €
27. 5. 2022
F/2022/175
N Press, s.r.o. Zálohová faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 227,72 €