Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2101
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
20. 5. 2022
O/2022/32
EBENICA COFFEE s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 119,81 €
11. 5. 2022
O/2022/31
Entrans s r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 211,20 €
11. 5. 2022
O/2022/30
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 84,00 €
13. 5. 2022
O/2022/29
Up Slovensko Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 2 011,50 €
20. 5. 2022
F/2022/171
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 22,27 €
20. 5. 2022
F/2022/170
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 318,80 €
20. 5. 2022
F/2022/168
Entrans s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 227,04 €
20. 5. 2022
F/2022/167
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 16,80 €
20. 5. 2022
F/2022/166
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 30,60 €
25. 5. 2022
F/2022/165
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 655,20 €
22. 4. 2022
F/2022/164
EBENICA COFFEE s.r.o. Dodací list, Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 127,46 €
27. 5. 2022
F/2022/178
Hatra s.r.o Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 7 226,20 €
11. 5. 2022
F/2022/161
Hotel Kozák **** Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637), HARVARD 421,00 €
12. 5. 2022
F/2022/160
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 84,00 €
12. 5. 2022
F/2022/159
Entrans s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 219,12 €
19. 5. 2022
F/2022/156
digmia s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 205,20 €
19. 5. 2022
F/2022/155
ictPRO - International Corporate Training Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 568,90 €
19. 5. 2022
F/2022/154
ictPRO - International Corporate Training Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 568,90 €
19. 5. 2022
F/2022/153
Advokátska kancelária Ivan Syrový Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 2 064,00 €
19. 5. 2022
F/2022/151
ictPRO - International Corporate Training Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 533,79 €
18. 5. 2022
F/2022/150
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 297,00 €
19. 5. 2022
F/2022/149
pelicantravel.com s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 185,23 €
18. 5. 2022
F/2022/146
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 710,00 €
19. 5. 2022
F/2022/144
Up Slovensko Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 2 010,70 €
19. 5. 2022
F/2022/142
Orange Slovensko Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 213,60 €
17. 5. 2022
F/2022/141
Jana Černá Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 365,53 €
19. 5. 2022
F/2022/140
Slovakia Online, s.r.o. Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 210,00 €
19. 5. 2022
F/2022/139
ictPRO - International Corporate Training Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 533,79 €
30. 4. 2022
F/2022/136
Orange Slovensko Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 140,39 €
27. 4. 2022
F/2022/134
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 807,00 €
28. 4. 2022
F/2022/133
Barcelona School of Economics Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 250,00 €
28. 4. 2022
F/2022/124
Petit Press, a.s. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 330,00 €
28. 4. 2022
O/2022/25
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 184,00 €
11. 3. 2022
F/2022/089
Österreichische Gesundheitskasse Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 1 882,50 €
27. 4. 2022
F/2022/129
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 598,00 €
28. 4. 2022
F/2022/128
Advokátska kancelária Ivan Syrový Faktúra Faktúra za službu (EKRK 637) 600,00 €
28. 4. 2022
O/2021/146
Transfer Service s.r.o. Objednávka Objednávka služby (EKRK 637) 146,00 €
28. 4. 2022
O/2022/21
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 598,00 €
28. 4. 2022
O/2022/24
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávka Objednávka tovaru (EKRK 630) 807,00 €
11. 6. 2018
KRRZ/Z/2018/07
Anasoft APR, spol. s r.o. Zmluva 1 425,00 €