Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2075
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
19. 5. 2022
F/2022/140
Slovakia Online, s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 210,00 €
19. 5. 2022
F/2022/139
ictPRO - International Corporate Training Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 533,79 €
30. 4. 2022
F/2022/136
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 140,39 €
27. 4. 2022
F/2022/134
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 807,00 €
28. 4. 2022
F/2022/133
Barcelona School of Economics Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 250,00 €
28. 4. 2022
F/2022/124
Petit Press, a.s. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 330,00 €
28. 4. 2022
O/2022/25
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávky Objednávka tovaru (EKRK 630) 184,00 €
11. 3. 2022
F/2022/089
Österreichische Gesundheitskasse Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 1 882,50 €
27. 4. 2022
F/2022/129
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 598,00 €
28. 4. 2022
F/2022/128
Advokátska kancelária Ivan Syrový Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 600,00 €
28. 4. 2022
O/2021/146
Transfer Service s.r.o. Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 146,00 €
28. 4. 2022
O/2022/21
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávky Objednávka tovaru (EKRK 630) 598,00 €
28. 4. 2022
O/2022/24
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávky Objednávka tovaru (EKRK 630) 807,00 €
11. 6. 2018
KRRZ/Z/2018/07
Anasoft APR, spol. s r.o. Zmluva 1 425,00 €
22. 4. 2022
F/2022/126
Kariéme centrum EU v Bratislave Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 60,00 €
22. 4. 2022
F/2022/123
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 318,80 €
22. 4. 2022
F/2022/122
Österreichische Gesundheitskasse Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 0,00 €
22. 4. 2022
F/2022/121
Zoner, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 52,92 €
22. 4. 2022
F/2022/120
Zoner, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 52,92 €
15. 4. 2022
F/2022/116
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 655,20 €
15. 4. 2022
F/2022/115
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 30,60 €
22. 4. 2022
F/2022/114
EBENICA COFFEE s.r.o. Dodací list, Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 134,05 €
22. 4. 2022
F/2022/113
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 16,80 €
8. 4. 2022
O/2022/112
Gopass a.s. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 148,37 €
21. 4. 2022
F/2022/112
digmia s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 205,20 €
15. 4. 2022
F/2022/111
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 23,10 €
8. 4. 2022
F/2022/107
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 710,00 €
5. 4. 2022
F/2022/103
Up Slovensko Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 2 473,00 €
22. 4. 2022
O/2022/23
Entrans s r.o. Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 211,20 €
22. 4. 2021
O/2022/22
Wise3 Objednávky Objednávka 1 920,00 €
22. 4. 2021
O/2022/20
Advokátska kancelária Ivan Syrový Objednávky Objednávka 600,00 €
8. 4. 2022
O/2022/18
Gopass a.s. Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 148,37 €
8. 4. 2022
O/2022/17
Up Slovensko Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 2 473,99 €
13. 4. 2022
O/2022/16
Anasoft APR, spol. s r.o. Objednávky Objednávka tovaru (EKRK 630) 198,00 €
5. 4. 2022
F/2022/102
Slovakia Online, s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 210,00 €
4. 4. 2022
F/2022/101
Jana Černá Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 386,14 €
5. 4. 2022
F/2022/100
Gajos, s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 156,00 €
4. 4. 2022
F/2022/099
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 213,60 €
4. 4. 2022
F/2022/098
CBC Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 83,02 €
31. 3. 2022
F/2022/096
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 141,58 €