Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 1501
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
20200827
F/2020/169
Univerzita Komenského n.f. (Právnická fakulta) Faktúry 3 600,00 €
20200826
F/2020/168
PRO. Laika spol. s r.o Faktúry 1 671,00 €
20200823
F/2020/167
MUZIKER, a.s. Faktúry 145,00 €
20200817
F/2020/166
- Faktúry 1 882,50 €
20200817
F/2020/165
- Faktúry 480,00 €
20200814
F/2020/164
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry 25,24 €
20200813
F/2020/163
Microsoft Slovakia s.r.o. Faktúry 30,60 €
20200813
F/2020/162
Microsoft Slovakia s.r.o. Faktúry 497,60 €
20211201
O/2021/02
Entrans s.r.o. Objednávky 480,00 €
20210113
F/2021/08
Entrans s.r.o. Faktúry 148,80 €
20211201
F/2021/07
Up Slovensko, s. r. o. Faktúry 1 269,53 €
20211101
F/2021/06
Microsoft Slovakia s.r.o. Faktúry 30,60 €
20211101
F/2021/05
Microsoft Slovakia s.r.o. Faktúry 535,09 €
20210701
F/2021/02
Telekom služby s.r.o. Faktúry 502,80 €
20210108
F/2021/04
Slovakia Online s.r.o. Faktúry 210,00 €
20210108
F/2021/03
CBC Slovakia s.r.o. Faktúry 127,16 €
20210108
F/2021/01
Orange Business Services Slovakia s.r.o. Faktúry 383,16 €
20210701
O/2021/01
Entrans s.r.o. Objednávky 168,00 €
20201211
F/2020/412
Alza.cz a.s Faktúry 2 737,84 €
20201214
O/2020/103
Orange Business Services Slovakia s.r.o. Objednávky 2 739,30 €
20201218
O/2020/102
GAJOS, s.r.o. Objednávky 1 040,00 €
20201211
F/2020/424
EUROLINE computer, s.r.o. Faktúry 890,83 €
20200821
F/2020/294
PRO. Laika spol. s r.o Verejné obstarávanie 1 671,00 €
20201214
RRZ Costing legislatívnych návrhov 0,00 €
20201208
RRZ Costing legislatívnych návrhov 0,00 €
20201208
RRZ Costing legislatívnych návrhov 0,00 €
20201123
RRZ Costing legislatívnych návrhov 0,00 €
20201031
O/2020/71
Slovakia Online s.r.o. Objednávky 2 520,00 €
20200825
O/2020/70
PEKKO s.r.o. Objednávky 431,23 €
20200819
O/2020/69
Jana Černá Objednávky 22,80 €
20200408
O/2020/68
EBENICA COFFEE s.r.o. Objednávky 167,88 €
20200730
O/2020/67
KRION Partners s. r. o. Objednávky 480,00 €
20200717
O/2020/66
Carage s.r.o. Objednávky 195,00 €
20200714
O/2020/65
Entrans s.r.o. Objednávky 144,00 €
20200713
O/2020/64
Jana Černá Objednávky 22,80 €
20200707
O/2020/60
Jana Černá Objednávky 1 252,80 €
20200107
O/2020/59
Jana Černá Objednávky 22,80 €
20200626
O/2020/58
- Objednávky 86,40 €
20200623
O/2020/57
Jana Černá Objednávky 22,80 €
20200607
O/2020/56
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o. Objednávky 6,72 €