Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2075
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
31. 5. 2022
F/2022/185
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 163,34 €
24. 5. 2022
F/2022/182
Národná banka Slovenska Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 3 521,76 €
31. 5. 2022
O/2022/35
Hastra s.r.o. Village Resort Hanuliak Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 45,00 €
27. 5. 2022
O/2022/34
Hastra s.r.o. Village Resort Hanuliak Objednávky Faktúra za službu (EKRK 637) 7 194,80 €
18. 5. 2022
F/2022/179
Hotel Triangle d´Or Faktúry EUIFIs, Faktúra za službu (EKRK 637) 466,76 €
27. 5. 2022
F/2022/178
Hatra s.r.o Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 7 226,20 €
27. 5. 2022
F/2022/179
SBT Agency s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 1 502,00 €
27. 5. 2022
F/2022/177
ictPRO - International Corporate Training Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 432,00 €
27. 5. 2022
F/2022/176
ictPRO - International Corporate Training Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 432,00 €
27. 5. 2022
F/2022/175
N Press, s.r.o. Zálohová faktúra Faktúra za tovar (EKRK 630) 227,72 €
27. 5. 2022
F/2022/174
Transfer Service, s. r. o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 406,00 €
27. 5. 2022
F/2022/173
Österreichische Gesundheitskasse Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 6 268,73 €
27. 5. 2022
F/2022/172
Všeobecná úverová banka, a.s. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 66,00 €
20. 5. 2022
O/2022/33
SBT Agency s.r.o. Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 1 440,00 €
20. 5. 2022
O/2022/32
EBENICA COFFEE s.r.o. Objednávky Objednávka tovaru (EKRK 630) 119,81 €
11. 5. 2022
O/2022/31
Entrans s r.o. Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 211,20 €
11. 5. 2022
O/2022/30
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Objednávky Objednávka tovaru (EKRK 630) 84,00 €
13. 5. 2022
O/2022/29
Up Slovensko Objednávky Objednávka služby (EKRK 637) 2 011,50 €
20. 5. 2022
F/2022/171
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 22,27 €
20. 5. 2022
F/2022/170
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 318,80 €
20. 5. 2022
F/2022/168
Entrans s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 227,04 €
20. 5. 2022
F/2022/167
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 16,80 €
20. 5. 2022
F/2022/166
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 30,60 €
25. 5. 2022
F/2022/165
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 655,20 €
22. 4. 2022
F/2022/164
EBENICA COFFEE s.r.o. Dodací list, Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 127,46 €
27. 5. 2022
F/2022/178
Hatra s.r.o Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 7 226,20 €
11. 5. 2022
F/2022/161
Hotel Kozák **** Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637), HARVARD 421,00 €
12. 5. 2022
F/2022/160
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 84,00 €
12. 5. 2022
F/2022/159
Entrans s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 219,12 €
19. 5. 2022
F/2022/156
digmia s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 205,20 €
19. 5. 2022
F/2022/155
ictPRO - International Corporate Training Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 568,90 €
19. 5. 2022
F/2022/154
ictPRO - International Corporate Training Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 568,90 €
19. 5. 2022
F/2022/153
Advokátska kancelária Ivan Syrový Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 2 064,00 €
19. 5. 2022
F/2022/151
ictPRO - International Corporate Training Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 533,79 €
18. 5. 2022
F/2022/150
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 297,00 €
19. 5. 2022
F/2022/149
pelicantravel.com s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630), HARVARD 185,23 €
18. 5. 2022
F/2022/146
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 710,00 €
19. 5. 2022
F/2022/144
Up Slovensko Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 2 010,70 €
19. 5. 2022
F/2022/142
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 213,60 €
17. 5. 2022
F/2022/141
Jana Černá Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 365,53 €