Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Typ
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 1872
Zverejnenie Názov/číslo dokumentu Dodávateľ Kategória Typ Suma
26. 11. 2021
F/2021/466
Hauerland s.r.o. Dodací list, Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 4 304,11 €
F/2021/464
Mill Valley s.r.o Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 660,00 €
29. 9. 2021
F/2021/462
Národná banka Slovenska Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 352,76 €
26. 11. 2021
F/2021/461
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 249,00 €
26. 11. 2021
O/2021/460
S-EPI, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 603,12 €
26. 11. 2021
F/2021/458
Österreichische Gesundheitskasse Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 1 882,50 €
27. 10. 2021
F/2021/456
Arval Slovakia, s.r.o. Dobropis, Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 149,12 €
27. 10. 2021
F/2021/456
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 318,80 €
20. 10. 2021
F/2021/455
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 16,80 €
20. 10. 2021
F/2021/454
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 654,56 €
20. 10. 2021
F/2021/453
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 30,60 €
15. 10. 2021
F/2021/452
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 700,00 €
11. 11. 2021
F/2021/451
Jana Černá Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 66,60 €
29. 9. 2021
F/2021/349
Timberlake Consultants Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 16 430,00 €
29. 9. 2021
F/2021/349
Národná banka Slovenska Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 24,44 €
22. 9. 2021
F/2021/347
digmia s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 205,20 €
29. 9. 2021
F/2021/345
ANASOFT APR, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 1 700,00 €
19. 10. 2021
F/2021/342
Jana Černá Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 33,54 €
7. 9. 2021
F/2021/326
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 61,02 €
8. 9. 2021
F/2021/330
Financial Times Ltd Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 338,00 €
8. 9. 2021
F/2021/332
Slovakia Online, s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 210,00 €
8. 9. 2021
F/2021/331
Lyreco CE, SE Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 72,14 €
3. 9. 2021
F/2021/330
CBC Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 45,11 €
7. 9. 2021
F/2021/326
Orange Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 61,02 €
16. 9. 2021
F/2021/325
BRA, s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 1 740,00 €
16. 9. 2021
F/2021/321
EBENICA COFFEE s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 75,19 €
20. 9. 2021
F/2021/320
Verlag Dashofer Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 82,80 €
3. 9. 2021
O/2021/316
Up Slovensko Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) -
26. 8. 2021
F/2021/315
Profesia, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 60,00 €
18. 8. 2021
F/2021/314
Österreichische Gesundheitskasse Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 1 882,50 €
F/2021/312
- Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 169,20 €
26. 8. 2021
F/2021/311
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 2 637,60 €
26. 8. 2021
F/2021/310
Arval Slovakia, s.r.o. Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 713,98 €
26. 8. 2021
F/2021/308
Arval Slovakia, s.r.o. Dobropis, Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) -577,20 €
25. 8. 2021
F/2021/305
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 30,60 €
25. 8. 2021
F/2021/304
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 556,70 €
25. 8. 2021
F/2021/303
Microsoft Ireland Operations Limited Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 16,80 €
26. 8. 2021
F/2021/298
Profesia, spol. s r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 106,80 €
6. 8. 2021
F/2021/297
Národná banka Slovenska Faktúry Faktúra za tovar (EKRK 630) 24,96 €
13. 8. 2021
F/2021/295
digmia s.r.o. Faktúry Faktúra za službu (EKRK 637) 205,20 €