Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie sadzby DPPO na 15%