Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zníženie sadzby DPPO na 15%

Zadávateľ

RRZ

Popis

V prípade, ak by sa dodatočný rast HDP z pozitívneho fiškálneho stimulu zo zníženej sadzby neprejavil v dodatočnom raste výdavkov, negatívny vplyv na saldo verejných financií by sa postupne znížil na 0,4% HDP do roku 2030, resp. 0,6 % HDP so zohľadnením úrokových nákladov.

Číslo požiadavky

KO-2019/04

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

3. 5. 2019

Termín dodania

3. 5. 2019