Názov požiadavky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 328

Zadávateľ

Marek Lackovič, MBA, poslanec NR SR

Popis

Formálna žiadosť poslaneckého klubu nebola do RRZ doručená.

Číslo požiadavky

KO-2024/08

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

21. 5. 2024

Termín dodania

3. 7. 2024