Názov požiadavky

Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH