Názov požiadavky

Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH

Zadávateľ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1

Popis

Stanovisko RRZ k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Číslo požiadavky

01/2014

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

19. 8. 2014

Termín dodania

28. 8. 2014