Názov požiadavky

Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť – poskytnutie informácií ohľadom stabilizačných mechanizmov