Názov požiadavky

Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť – poskytnutie informácií ohľadom stabilizačných mechanizmov

Zadávateľ

doc.Ing.Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NRSR

Popis

Opatrenie zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Na kompenzovanie tohto vplyvu bude potrebné nájsť dodatočné trvalé úspory vo výdavkoch resp. dodatočné príjmy minimálne vo výške 0,3% HDP

Číslo požiadavky

02/2017

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

26. 7. 2017

Termín dodania

22. 8. 2017