Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH