Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k možným zmenám v zákone o rozpočtovej zodpovednosti