Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Zadávateľ

RRZ

Popis

Navrhované zmeny prispejú podľa Rady ku skvalitneniu pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti na Slovensku. Rada vyzdvihuje najmä zámer doplniť existujúce pravidlá v oblasti tvorby rozpočtu verejnej správy o výdavkové limity, ktorých zavedenie predpokladal zákon už v pôvodnom znení. Ich ústavné ukotvenie je najväčšou pozitívnou zmenou tohto návrhu.

Číslo požiadavky

S-2020/11

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

23. 11. 2020

Termín dodania

23. 11. 2020