Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti