Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k novele Ústavy SR