Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k novele Ústavy SR

Zadávateľ

RRZ

Popis

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je nielen prejavom vyspelého prístupu k správe verejných vecí, ale aj nástrojom ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami.

Číslo požiadavky

S-2020/12/08

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

8. 12. 2020

Termín dodania

8. 12. 2020