Názov požiadavky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy; parlamentná tlač 90

Zadávateľ

Poslanecký klub SLOVENSKO

Popis

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy; parlamentná tlač 90

Číslo požiadavky

KO-2024/01

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

11. 1. 2024

Termín dodania

24. 1. 2024