Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby

Dodávateľ

CORYDORAS, s. r. o.
Šalviová 48, 821 01 Bratislava
IČO: 43 914 535

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/125

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20160930

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
120,00 €