Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31 592 503

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/66

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20160731

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
1 094,40 €