Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby

Dodávateľ

FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO: 35 729 040

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/94

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20160731

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
241,82 €